Výběr externího hodnotitele pro oblast intervence 3.2b IOP – hodnocení technických parametrů pořizované techniky u projektů zaměřených na pořízení zdravotní techniky v oblasti prevence nozokomiálních infekcí

Vytvořeno: 12. 12. 2012 Poslední aktualizace: 12. 12. 2012

MZ ČR vyhlašuje veřejnou výzvu k výběru expertního hodnotitele přístrojového vybavení v oblasti prevence nozokomiálních infekcí.

 
Expertní hodnocení se bude týkat posouzení technické specifikace přístrojového vybavení projektů v rámci Integrovaného operačního programu oblasti intervence 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví, podporovaná aktivita 3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem.
 
Expertní hodnotitel vypracuje stanoviska k technickým specifikacím přístrojů v rámci zadávacích dokumentací u projektů zaměřených na pořízení zdravotní techniky v oblasti prevence nozokomiálních infekcí (infekce, které vznikají v souvislosti s poskytováním nemocniční, ambulantní a následné péče – interakce zdravotní péče), zejména u pořízení přístrojů pro dekontaminaci vzduchu, mycích a dezinfekčních automatů, sterilizátorů, praček a sušiček, sprchových vozíků, matrací, vozíků atd. Stanovisko bude zpracováno zejména s ohledem na nastavení technických parametrů přístrojů v zadávacích dokumentacích případně jiných dokumentech tj. zda tyto parametry nejsou nastaveny diskriminačně a zda jsou uvedeny pouze hlavní technické parametry.
 
Všichni zájemci o hodnocení projektů musí být zaregistrování v databázi hodnotitelů ve fázi realizace pro oblast intervence 3.2b IOP. Z této databáze jsou hodnotitelé na základě profesního zaměření a zkušeností vybráni Odborem evropských fondů ve spolupráci s věcně příslušnými odbory k hodnocení  projektů.
Zařazení zájemce do databáze hodnotitelů v době realizace probíhá prostřednictvím vyplnění dotazníku (viz. Příloha 1) a jeho následného zaslání na emailovou adresu iop@mzcr.cz spolu se zasláním profesního životopisu, do předmětu e-mailu uveďte Dotazník pro externího hodnotitele. Dotazník je následně vyhodnocen, a pokud příslušný zájemce splňuje všechny náležité podmínky, je zařazen do databáze hodnotitelů. O výsledném zařazení do databáze jsou zájemci informováni emailem.
 
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na Ing. Kateřinu Markovou na e-mailu katerina.markova@mzcr.cz, příp. na telefonním čísle 224 972 369.

Přílohy