S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Věstníky

Věstník č. 8/2018

Obsah: 1.   Vzdělávací program odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky uchazeče o uznání způsobilosti k výkonu povolání lékaře pro uchazeče, kteří absolvovali písemnou část aprobační zkoušky do 31. 12. […]

20. 8. 2018 Zobrazit věstník »

Věstník č. 7/2018

Obsah: 1.   Kvalifikační kurz pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství, na základě jehož úspěšného dokončení se považují pro účely poskytování ambulantní péče za lékaře se specializací v oboru […]

30. 7. 2018 Zobrazit věstník »

Věstník č. 6/2018

Obsah: 1.   Seznam center vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče 2.   Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu „Praktická sestra“ 3.   Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu „Asistent behaviorálního analytika“ 4.   Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního […]

25. 6. 2018 Zobrazit věstník »

Věstník č. 5/2018

Obsah: 1.   Vzdělávací program certifikovaného kurzu „Paliativní péče“

18. 5. 2018 Zobrazit věstník »

Věstník č. 4/2018

Obsah: 1.   Metodické doporučení pro poskytovatele lůžkové péče k omezení volného pohybu pacienta a používání omezovacích prostředků u pacienta 2.   Specifické léčebné programy (SLP) odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období LEDEN – […]

20. 4. 2018 Zobrazit věstník »

Věstník č. 3/2018

Obsah: 1.   Seznam center vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče 2.   Akreditovaný kvalifikační kurz – Laboratorní metody v asistované reprodukci 3.   Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2018-2022 4.   […]

28. 3. 2018 Zobrazit věstník »

Věstník č. 2/2018

Obsah: 1.   Oznámení Ministerstva zdravotnictví o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod 2.   Vzdělávací program odborné […]

28. 2. 2018 Zobrazit věstník »

Věstník č. 1/2018

Obsah: 1.   Certifikovaný kurz – Ošetřovatelské péče o pacienta v přednemocniční neodkladné péči a operační řízení přednemocniční neodkladné péče 2.   Doporučený postup interního předoperačního vyšetření před elektivními operačními výkony 3.   Referenční […]

12. 1. 2018 Zobrazit věstník »

Věstník č. 13/2017

Obsah: 1.   Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2018/DZP ze dne 5. prosince 2017 2.   Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR k poskytování mobilní specializované paliativní péče 3.   Národní radiologické standardy – intervenční kardiologie […]

20. 12. 2017 Zobrazit věstník »

Věstník č. 12/2017

Obsah: 1.   Centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče ČR

16. 11. 2017 Zobrazit věstník »

Zobrazeno 10 z celkem 263 záznamů