S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Věstníky

Věstník č. 8/2021

Obsah Věstníku č. 8/2021 1. Standard služeb poskytovaných v Centrech duševního zdraví (CDZ) pro osoby se závažným chronickým duševním onemocněním (SMI) 2. Oznámení ministerstva zdravotnictví o termínu konání zkoušky o […]

30. 6. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 7/2021

Obsah Věstníku č. 7/2021 Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2021/CAU ze dne 4. června 2021, kterým se mění cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2021/CAU, ze dne 24. listopadu 2020, o regulaci cen […]


Věstník č. 6/2021

Obsah Věstníku č. 6/2021 Koncepce ošetřovatelství Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů […]

25. 5. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 5/2021

Obsah Věstníku č. 5/2021 Informace týkající se vzdělávacích programů pro nástavbové obory lékařů angiologie, dětská kardiologie, dětská urologie,  psychosomatika a úrazová chirurgie      1a. Vzdělávací program nástavbového oboru Angiologie      1b. […]

29. 4. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 4/2021

Obsah Věstníku č. 4/2021 Zásady systému klinických auditů, jejich provádění a hodnocení Seznam center vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče a center vysoce specializované kardiovaskulární péče

31. 3. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 3/2021

Obsah Věstníku č. 3/2021 Národní radiologické standardy a indikační kritéria – Mamografie Národní radiologické standardy a indikační kritéria – Vyšetření výpočetní tomografií v rámci pilotního programu časného záchytu karcinomu plic Národní […]

28. 2. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 2/2021

Obsah Věstníku č. 2/2021 1. Informace týkající se vzdělávacích programů pro nástavbové obory lékařů DĚTSKÁ DERMATOVENEROLOGIE, DĚTSKÁ ENDOKRINOLOGIE A DIABETOLOGIE, DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE, DĚTSKÁ NEFROLOGIE, DĚTSKÁ OTORINOLARYNGOLOGIE, DĚTSKÁ PNEUMOLOGIE, […]

15. 2. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 1/2021

Obsah Věstníku č. 1/2021 1. Centra vysoce specializované traumatologické péče     Centra vysoce specializované péče o pacienty s popáleninami 2. Registr tuberkulózy Metodika sběru a vyplňování vstupních dat pro hlášení […]


Věstník č. 14/2020

Obsah Věstníku č. 14/2020 1. Národní radiologické standardy – radioterapie protonovým svazkem 2. Národní ošetřovatelský postup Péče o kůži a pupeční pahýl novorozence 3. Informace o změně ve vedení Národní […]

17. 12. 2020 Zobrazit věstník »

Věstník č. 13/2020

1. Výzva k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb. Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče v ČR 2. Centra vysoce specializované […]

4. 12. 2020 Zobrazit věstník »

Zobrazeno 10 z celkem 280 záznamů