S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Věstníky

Věstník 8/2005

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 2. Statut a Jednací řád Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky METODICKÁ OPATŘENÍ 5. Postup při ochraně před vznikem a šířením vztekliny u lidí po poranění […]

13. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 7/2005

ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Oprava vzdělávacích programů pro zubní lékaře a lékaře 2. Stanovisko k § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění […]

13. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 6/2005

METODICKÁ OPATŘENÍ 3. Postup zdravotnického zařízení při propouštění novorozenců vyžadujících zajištění náhradní rodinné péče ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace nelékařských zdravotnických povolání 2. Specifické léčebné programy 3. […]

13. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 5/2005

13. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 4/2005

ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů 2. Programy rozvoje zdravotnických knihoven 3. Národní referenční laboratoře – sdělení

13. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 3/2005

ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů 2. Stanoviska Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky 3. Seznam registrovaných látek 4. Seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva […]

13. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 2/2005

ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Seznam akreditovaných kvalifikačních kurzů 2. Přehled akreditovaných laboratoří Zdravotních ústavů v ČR pro vyšetřování potravin včetně používaných metod Prosinec 2004 3. Zveřejnění odsouhlasených léčebných programů v […]

13. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 1/2005

METODICKÁ OPATŘENÍ 17. Postup stanovení PEL a NPK-P látek neuvedených v nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném znění 1. Používání […]

13. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 8/2007

13. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Věstník 7/2007

13. 3. 2008 Zobrazit věstník »

Zobrazeno 10 z celkem 277 záznamů