S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Věstníky

Věstník 4/2022

Obsah věstníku č. 4/2022 Aktualizovaný seznam poskytovatelů intenzivní péče v perinatologii Metodický pokyn MZ ČR k činnosti konziliárních týmů paliativní péče v rámci poskytovatele lůžkové zdravotní péče SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY […]

29. 4. 2022 Zobrazit věstník »

Věstník č. 3/2022

Obsah věstníku č. 3/2022 1. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO NÁSTAVBOVÉ OBORY SEXUOLOGIE A POPÁLENINOVÁ MEDICÍNA    1a. Vzdělávací program nástavbového oboru SEXUOLOGIE    1b. Vzdělávací program nástavbového oboru […]

31. 3. 2022 Zobrazit věstník »

Věstník č. 2/2022

Obsah věstníku č. 2/2022 Úprava Věstníku MZ částka 14/2021 – bod č. 6 Seznam subjektů, kterým bylo pro rok 2020 a 2021 vydáno Ministerstvem zdravotnictví povolení k uskutečnění distribuce transfuzních […]

28. 2. 2022 Zobrazit věstník »

Věstník č. 1/2022

Obsah věstníku č. 1/2022 1. Standardy poskytování specializované paliativní péče ve formě konziliárního týmu paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče v ČR 2. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ÚPRAVY VZDĚLÁVACÍCH […]

21. 1. 2022 Zobrazit věstník »

Věstník č. 14/2021

Obsah věstníku č. 14/2021 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví – REZIDENČNÍ MÍSTA na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech 2022 METODICKÝ […]

20. 12. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 13/2021

Obsah věstníku č. 13/2021 1. MINIMÁLNÍ POŽADAVKY PRO ZAVEDENÍ INTERNÍHO SYSTÉMU HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 2a. CENOVÝ PŘEDPIS MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1/2022/CAU ZE DNE 27. ŘÍJNA 2021 O […]

30. 11. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 12/2021

Obsah Věstníku č. 12/2021 1. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ÚPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO SPECIALIZAČNÍ OBORY LÉKAŘŮ VE VĚCI ZAPOČÍTÁNÍ PRAXE NA PRACOVIŠTI POSKYTUJÍCÍM VŠECHNY TYPY LŮŽKOVÉ PÉČE O PACIENTY S ONEMOCNĚNÍM […]

27. 10. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 11/2021

Obsah Věstníku č. 11/2021 1. OZNÁMENÍ o vydání Českého lékopisu 2017 – Doplňku 2021  2. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO NÁSTAVBOVÉ OBORY LÉKAŘŮ ALGEZIOLOGIE, DĚTSKÁ ONKOLOGIE A HEMATOLOGIE,  GERONTOPSYCHIATRIE, […]

24. 9. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 10/2021

Obsah Věstníku č. 10/2021 Doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv 2021 Seznam center vysoce specializované cerebrovaskulární péče Seznam center vysoce specializované péče o pacienty s iktem Indikátory kvality poskytované zdravotní péče […]

27. 8. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 9/2021

Obsah Věstníku č. 9/2021 Specifické léčebné programy (SLP) odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období duben – červen 2021 Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR 2021 Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání […]

23. 7. 2021 Zobrazit věstník »

Zobrazeno 10 z celkem 280 záznamů