Věstník č. 8/2021

Vytvořeno: 30. 6. 2021 Poslední aktualizace: 6. 10. 2021

Obsah Věstníku č. 8/2021

1. Standard služeb poskytovaných v Centrech duševního zdraví (CDZ) pro osoby se závažným chronickým duševním onemocněním (SMI)
2. Oznámení ministerstva zdravotnictví o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
3. „NÁRODNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP PREVENCE PORANĚNÍ KŮŽE ZPŮSOBENÉ OSOBNÍMI OCHRANNÝMI PRACOVNÍMI PROSTŘEDKY“ soubor doporučení a návod pro tvorbu místních ošetřovatelských postupů v zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb
4. Podmínky akreditace CT pracovišť pro Populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic
5. Metodický pokyn pro systematické využívání poskytovatelů první pomoci na vyžádání (first responderů)

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?