Věstník č. 8/2016

Vytvořeno: 26. 10. 2016 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

  1. Seznam center vysoce specializované péče v oblasti transplantační medicíny
  2. Referenční síť poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti akutní lůžkové péče
  3. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období červenec – září 2016
  4. Metodický pokyn: Doporučené postupy v přístupu pracovníků ve zdravotnictví k osobám s poruchami autistického spektra

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?