S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 3. listopadu 2020.

Věstník č. 7/2012

Vytvořeno: 3. 9. 2012 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

  1. Metodický pokyn, kterým se stanoví vedení dokumentace a průběhu specializačního vzdělávání, certifikovaného kurzu a akreditovaného kvalifikačního kurzu
  2. Dodatek a úprava ke vzdělávacím programům – vydané ve Věstníku č. 1/2012
  3. Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí
  4. Seznam esenciálních anitinfektiv pro ČR
  5. Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu u novorozenců

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?