S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Věstník č.4/2015

Vytvořeno: 20. 3. 2015 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

  1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních přípravků nebo suroviny pro další výrobu uskutečňovanou mezi Českou republikou a jiným členským státem a jejich vývozem do třetí země nebo dovozem ze třetí země
  2. Centra vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti, která nedisponují transplantační jednotkou
  3. Cerebrovaskulární péče v ČR
  4. Onkogynekologická péče v ČR
  5. Seznam center vysoce specializované onkologické péče v ČR
  6. Urgentní příjem v ČR

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?