S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Věstník č. 14/2021

Vytvořeno: 20. 12. 2021 Poslední aktualizace: 20. 12. 2021

Obsah věstníku č. 14/2021

 1. Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví – REZIDENČNÍ MÍSTA na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech 2022
 2. METODICKÝ POKYN K PROVÁDĚNÍ SCREENINGU SLUCHU NOVOROZENCŮ
 3. METODICKÝ POKYN K PROVÁDĚNÍ PILOTNÍHO PROJEKTU LABORATORNÍHO NOVOROZENECKÉHO SCREENINGU SMA A SCID
 4. Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 1/2022/OLZP ze dne 7. prosince 2021
 5. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ZRAKOVÝ TERAPEUT – KLINICKÁ ZRAKOVÁ TERAPIE
 6. METODICKÝ POKYN – STANDARD OZNAČOVÁNÍ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ (ŠTÍTKY PROPUŠTĚNÝCH PŘÍPRAVKŮ)
 7. DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – REZIDENČNÍ MÍSTA PRO LÉKAŘSKÉ OBORY PRO ROK 2022 – PROGRAM Č. 1
  (dotace na specializační vzdělávání v základním kmeni)
 8. DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – REZIDENČNÍ MÍSTA PRO LÉKAŘSKÉ OBORY PRO ROK 2022 – PROGRAM Č. 2
  (dotace na celé specializační vzdělávání u vybraných lékařských oborů) 
 9. SCREENINGOVÉ PRACOVIŠTĚ PRO SCREENING KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA
  Výzva k podání žádosti o udělení statutu screeningového pracoviště pro screening karcinomu děložního hrdla podle § 113d zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění účinném od 1. 1. 2022 
 10. SCREENINGOVÉ PRACOVIŠTĚ V MAMÁRNÍM SCREENINGOVÉM PROGRAMU
  Výzva k podání žádosti o udělení statutu screeningového pracoviště v mamárním screeningovém programu podle § 113d zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění účinném od 1. 1. 2022
 11. PRACOVIŠTĚ PRO SCREENINGOVOU KOLONOSKOPII V PROGRAMU SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU
  Výzva k podání žádosti o udělení statutu pracoviště pro screeningovou kolonoskopii v programu screeningu kolorektálního karcinomu podle § 113d zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění účinném od 1. 1. 2022
 12. Statut – Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?