S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Věstník č. 13/2017

Vytvořeno: 20. 12. 2017 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

1.   Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2018/DZP ze dne 5. prosince 2017

2.   Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR k poskytování mobilní specializované paliativní péče

3.   Národní radiologické standardy – intervenční kardiologie

4.   Organizace a hodnocení kvality onkologické péče v ČR

5.   Metodické doporučení k uskutečňování doškolení po přerušení výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka

6.   Dotační program Ministerstva zdravotnictví – Podpora specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství

7.   Dotační program Ministerstva zdravotnictví – Rezidenční místa – lékařské obory pro rok 2018

8.   Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo – nelékařské obory pro rok 2018

9.   Metodika MZ o poskytnutí finančních prostředků za atestační zkoušky podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů

10. Seznam oborů a počtu rezidenčních míst pro rok 2018

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?