S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Věstník č. 11/2020    

Vytvořeno: 30. 10. 2020 Poslední aktualizace: 4. 11. 2020
  1. Koncepce domácí péče
  2. Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání: Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků
  3. Specifické léčebné programy (SLP) odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období červenec – září 2020
  4. Metodický pokyn pro tvorbu plánu pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby
  5. Metodické doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru gynekologie a porodnictví a neonatologie pro efektivní organizaci práce porodnic a pro maximální zabezpečení personálního využití porodních asistentek při vedení porodu v rámci stávající sítě porodnic – koncept tzv. Center porodní asistence
  6. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH A  V PŘÍPRAVĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE  

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?