Věstník č. 10/2012

Vytvořeno: 14. 12. 2012 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

  1. Metodický pokyn – péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou
  2. Cenový předpis MZ 1/2013/DZP ze dne 3. 12. 2012 o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
  3. Cenový předpis 1/2013/FAR MZ ze dne 7. 12. 2012, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
  4. Cenové rozhodnutí 1/13-FAR MZ ze dne 7. 12. 2012, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny
  5. Cenové rozhodnutí 2/13-FAR MZ ze dne 7. 12. 2012, kterým se stanoví seznam skupin zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?