S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Věstník č. 1/2014

Vytvořeno: 28. 2. 2014 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

  1. Metodika a zásady využívání klasifikačního systému IR-DRG pro vykazování akutní lůžkové zdravotní péče
  2. Informace pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří získali od Ministerstva zdravotnictví ČR „Osvědčení“ k poskytování onkologické, traumatologické, kardiovaskulární a cerebrovaskulární péče
  3. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období říjen – prosinec 2013
  4. Oznámení MZ o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
  5. Zrušení pokynu
  6. Národní referenční centrum podpory veřejného zdraví – změna ve vedení
  7. Metodika vzniku a obnovy zásoby vybraných antiinfektiv a fomepizolu pro ČR ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?