Věstník 9/2023

Vytvořeno: 30. 6. 2023 Poslední aktualizace: 30. 6. 2023
Obsah věstníku č. 9/2023
1. Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii – vzdělávací program specializačního vzdělávání pro všeobecné sestry nebo dětské sestry
2. Vzdělávací program nástavbového oboru FONIATRIE
3. Upravené znění části vzdělávacího programu nástavbového oboru intenzivní medicína uveřejněného ve Věstníku, částka 12, Říjen 2021
4. Statut a jednací řád akreditačních komisí Ministerstva zdravotnictví 
5. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu PSYCHOLOG VE  ZDRAVOTNICTVÍ
6. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu RADIOLOGICKÁ FYZIKA
7. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu RADIOLOGICKÁ TECHNIKA
8. Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
9. Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?