S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami.
Úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí a ve středu od 9 do 14 hodin.

Věstník 9/2005

Vytvořeno: 13. 3. 2008 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ

3. Statut a Jednací řád Komise pro kategorizaci léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely Ministerstva zdravotnictví

METODICKÁ OPATŘENÍ

6. Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči

7. Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let věku

8. Celoplošný screening vrozené katarakty v ČR

9. Kritéria a podmínky programu pro screening karcinomu děložního hrdla v ČR

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Vzdělávací program v oboru dětská chirurgie – oprava

2. Stanoviska komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky

3. Odsouhlasené specifické léčebné programy v období duben – červen 2005

4. Evidence držitelů osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví

5. Oznámení o vydání Českého lékopisu 2005

6. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

7. Sdělení Redakce Věstníku Ministerstva zdravotnictví o opravě tiskové chyby v metodickém opatření č. 1 – Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2005 v částce 7 z roku 2005

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?