Věstník 9/1999

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Zprávy a sdělení

1. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 1998 (část V.)

2. Seznam osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 10.5.1999

3. Změna ve vedení Národní referenční laboratoře ve Státním zdravotním ústavu a oznámení o zřízení Národní referenční laboratoře v Hygienické stanici hl.m.Prahy

4. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva – doplnění

5. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění 8/1999

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?