Věstník 8/2002

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Informace o postupu při provádění mezinárodních smluv o sociálnim zabezpečení

2. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2001 (září až prosinec)

3. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

4. Redakční sdělení – oprava tiskové chyby – doplnění příloh č. 1 a 2 v Metodickém opatření č. 8/2002 v částce 6/2002 Věstníku

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?