S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Věstník 8/1999

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Závazná opatření

1. Oznámení, kterým se vyhlašuje rozhodnutí vlády České republiky č. 657 ze dne 23. června 1999 o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 3. a 4. čtvrtletí 1999 podle § 17, odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.

– Příloha č. 1 – Seznam ambulantních zdravotnických zařízení hemodialyzační péče.

– Příloha č. 2 – Seznam lůžkových zdravotnických zařízení (LZZ) specializované a superspecializované péče

2. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 3. a 4. čtvrtletí 1999 mezi zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?