S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Věstník 7/2004

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ

4. Statut a jednací řád Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví

METODICKÁ OPATŘENÍ

7. Kritéria a podmínky programu pro screening karcinomu děložního hrdla v České republice

8. Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Přehled akreditovaných laboratoří pro vyšetřování potravin včetně používaných metod Duben 2004

2. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?