S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Věstník 7/2002

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Základní výměra dovolené na zotavenou za kalendářní rok pro vychovatele, kteří jsou zaměstnanci zdravotnického zařízení

2. Seznam pracovišť, kterým bylo vydáno osvědčení o způsobilosti k provádění klinického hodnocení a klinických zkoušek zdravotnických prostředků – rozšíření

3. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

4. Autorizace podle zákona č. 258/2000 Sb.

5. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2001 (květen až srpen)

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?