Věstník 6/2023

Vytvořeno: 24. 4. 2023 Poslední aktualizace: 24. 4. 2023
Obsah věstníku č. 6/2023
1. LABORATORNÍ METODY – Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu
2. LABORATORNÍ METODY V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu 
3. ADIKTOLOG – KLINICKÁ ADIKTOLOGIE – Vzdělávací program specializačního vzdělávání
4. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY (SLP) ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ LEDEN – BŘEZEN 2023
5. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 6/2023/OLZP o stanovení obchodní přirážky za distribuci a výdej léčivých přípravků hrazených podle § 32c zákona č. 48/1997 Sb.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?