S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Věstník 6/2005

Vytvořeno: 13. 3. 2008 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

METODICKÁ OPATŘENÍ

3. Postup zdravotnického zařízení při propouštění novorozenců vyžadujících zajištění náhradní rodinné péče

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Vzdělávací programy pro specializace nelékařských zdravotnických povolání

2. Specifické léčebné programy

3. Stanoviska Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky

4. Seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva

5. Seznam osob, které byly Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (k 31. 3. 2005)

6. Termíny zkoušek odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví

7. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?