S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Věstník 6/2005

Vytvořeno: 13. 3. 2008 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

METODICKÁ OPATŘENÍ

3. Postup zdravotnického zařízení při propouštění novorozenců vyžadujících zajištění náhradní rodinné péče

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Vzdělávací programy pro specializace nelékařských zdravotnických povolání

2. Specifické léčebné programy

3. Stanoviska Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky

4. Seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva

5. Seznam osob, které byly Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (k 31. 3. 2005)

6. Termíny zkoušek odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví

7. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?