S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Věstník 5/2001

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Metodická opatření

6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková péče)

Sjednocení postupu hrazení přípravy metadonové substance lékárnám

Zprávy a sdělení

1. Zřízení národní referenční laboratoře ve Státním veterinárním ústavu v Jihlavě

2. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva – doplnění

3. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

4. Seznam obecně závazných předpisů a směrnic (instrukcí) vydaných v resortu Ministerstva zdravotnictví a týkajících se činnosti okresních úřadů a obcí

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?