S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Věstník 5/1999

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Zprávy a sdělení

1. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 1998 (část III.)

2. Oznámení o ukončení činnosti a o zřízení národních referenčních laboratoří

3. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva – doplnění

4. Pracovní text úplného znění zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?