S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Věstník 3/2005

Vytvořeno: 13. 3. 2008 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů

2. Stanoviska Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky

3. Seznam registrovaných látek

4. Seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva

5. Termíny konání zkoušek odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví

6. Národní referenční laboratoř pro cytomegaloviry – změna ve vedení

7. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?