S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Věstník 3/2004

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

METODICKÁ OPATŘENÍ

3. Metodika výkonu dozoru a kontroly územních samosprávných celků

4.Bronchogenní karcinom – doporučený diagnostický a léčebný postup

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Předepisování léčivých přípravků pacientům

2. Sdělení k vyhlášce č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitoti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť

3. Instrukce jak postupovat při zjišťování, hlášení a léčbě SARS v ČR v postepidemickém období

4. Průběžné informace o působení národních referenčních laboratoří, které se zabývají testováním tkání zvířecího původu

5. Národní referenční laboratoř pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B 19 – změna ve vedení

6. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

7. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2002

Oznámení o vydání Doplňku 2003 k Českému lékopisu 2002

Oprava technické chyby v závazném opatření č. 2 – Výsledky dohodovacího řízení pro úhrady 1. pololetí 2004 v částce 13/2003 Věstníku MZ

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?