S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Věstník 3/2002

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

METODICKÁ OPATŘENÍ

4. Jednotné použití účtové osnovy pro zdravotnická zařízení – 3. upravená verze

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Oznámení Ministerstva zdravotnictví o termínech konání zkoušek o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohladu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod v roce 2002

2. Ukončení národních referenčních laboratoří v KHS v Ústí nad Labem a v HS hl. města Prahy

3. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

4. Sdělení Redakce Věstníku o opravě tiskové chyby v částce 13/2001 Věstníku MZ

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?