S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Věstník 3/1999

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Metodická opatření

1. Zajištění surveillance programu invazivních onemocnění způsobených H. influenzae b

Zprávy a sdělení

1. Seznam osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (ke dni 31.12.1998)

2. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva – doplnění

3. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 1998 (část I.)

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?