Věstník 2/2004

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

METODICKÁ OPATŘENÍ

2. Seznam pracovišť, která jsou oprávněna poskytovat specializovanou perinatologickou péči podle kódů od 00080 a od 00082

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Specifické léčebné programy

2. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2002

3. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?