S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Věstník 15/2022

Vytvořeno: 19. 12. 2022 Poslední aktualizace: 19. 12. 2022
Obsah věstníku č. 15/2022
1. Standard ambulance s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty
2. Standard ambulantní psychiatrické péče a ambulance s rozšířenou péčí pro osoby s duševním onemocněním 
3. Standard péče poskytované v centrech duševního zdraví pro seniory (CDZ-S)
4. Standard služeb poskytovaných v Centrech duševního zdraví pro děti a adolescenty (CDZ-D) 
5. Standard služeb poskytovaných v centrech duševního zdraví pro osoby s adiktologickou poruchou (CDZ-AMT)
6. Standard služeb poskytovaných v centrech duševního zdraví pro osoby s nařízeným ochranným léčením (CDZ-OL)
7. Vzdělávací program nástavbového oboru * VASKULÁRNÍ INTERVENČNÍ RADIOLOGIE
8. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
9. Metodiku pro příjemce dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví REZIDENČNÍ MÍSTA na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech 2023
9a. Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví REZIDENČNÍ MÍSTA na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech 2023
9b. Nelékařské obory vyhlášené pro rok 2023
9c. Maximální počet rezidentů na jednoho poskytovatele zdravotnických služeb v roce 2023
10. Metodický návod k zajištění jednotného postupu při posuzování a uznávání chronického onemocnění bederní páteře z přetěžování jako nemoci z povolání – klinická část
11. Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 1/2023/OLZP
12. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 3/2023/OLZP
13. Zrušení Výzvy k podání žádosti o udělení statutu Centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?