Věstník 13/2003

Vytvořeno: 14. 3. 2008 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ

2. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2004 mezi zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče

3. Statut a jednací řád Národní transfúzní komise Ministerstva zdravotnictví

METODICKÁ OPATŘENÍ

10. Novelizace metodického opatření č. 14/2002 Věstníku MZ (částka 13, prosinec 2002)

Doporučené standardy – definice případů pro hlášení infekčních onemocnění

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?