S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Věstník 12/2022

Vytvořeno: 31. 10. 2022 Poslední aktualizace: 31. 10. 2022
Obsah věstníku č. 12/2022
1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY (SLP) ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC – ZÁŘÍ 2022
2. SEZNAM OSOB OPRÁVNĚNÝCH ODSTRAŇOVAT NEPOUŽITELNÁ LÉČIVA (aktualizace 29. 9. 2022)
3. Zrušení Metodického doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru gynekologie a porodnictví a neonatologie pro efektivní organizaci práce porodnic a pro maximální zabezpečení personálního využití porodních asistentek při vedení porodu v rámci stávající sítě porodnic – koncept tzv. Center porodní asistence
4. Metodický pokyn k zajištění zdravotní prohlídky a zdravotnické dokumentace osobám s dočasnou ochranou
5. Výzva k žádosti o udělení statutu Centra vysoce specializované péče o pacienty s multirezistentní tuberkulózou
6a. CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE PRO LÉČBU DĚTSKÉHO DIABETU 
Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče pro léčbu dětského diabetu podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
6b. Evaluační dotazník centra vysoce specializované komplexní péče pro léčbu dětského diabetu (DIAKC) / centra vysoce specializované péče pro léčbu dětského diabetu (DIAC)
7. Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu
8. Spondylochirurgická péče v ČR
Centra vysoce specializované péče ve spondylochirurgii

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?