S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Věstník 11/2004

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

METODICKÁ OPATŘENÍ

11. Zajištění jednotného postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání

12. Měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Doplněk k přehledu akreditovaných laboratoří Zdravotních ústavů ČR pro vyšetřování potravin včetně používaných metod

2. Specifické léčebné programy

3. Seznam zdravotnických zařízení, kterým byl vydán souhlas Ministerstva zdravotnictví ke zřízení tkáňové banky k 1. 9. 2004.

4. Oznámení Ministerstva zdravotnictví o termínech konání zkoušek odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví

5. Zřízení národní referenční laboratoře v Oblastní nemocnici Trutnov, a. s.

6. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění 7. Sdělení o opravě tiskové chyby v metodickém opatření č. 10/2004 Věstníku MZ

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?