S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Věstník 11/2004

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

METODICKÁ OPATŘENÍ

11. Zajištění jednotného postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání

12. Měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Doplněk k přehledu akreditovaných laboratoří Zdravotních ústavů ČR pro vyšetřování potravin včetně používaných metod

2. Specifické léčebné programy

3. Seznam zdravotnických zařízení, kterým byl vydán souhlas Ministerstva zdravotnictví ke zřízení tkáňové banky k 1. 9. 2004.

4. Oznámení Ministerstva zdravotnictví o termínech konání zkoušek odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví

5. Zřízení národní referenční laboratoře v Oblastní nemocnici Trutnov, a. s.

6. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění 7. Sdělení o opravě tiskové chyby v metodickém opatření č. 10/2004 Věstníku MZ

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?