Věstník 11/2001

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Zřízení národní referenční laboratoře v OHS v Ústí nad Orlicí a v Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v Ústavu preventivního lékařství

2. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

3. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2000 (ZÁŘÍ a ŘÍJEN 2000)

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?