S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Věstník 10/2004

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ

5. Zkušební řád pro zkoušky odborné způsobilosti v oblasti posuzování vlivů na veřejné zdraví (HIA) v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

6. Statut a jednací řád Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky

METODICKÁ OPATŘENÍ

10. Koncepce rozvoje sítě zdravotnických knihoven na léta 2005 – 2010

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

2. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?