Věstník 1/2023

Vytvořeno: 26. 1. 2023 Poslední aktualizace: 26. 1. 2023
Obsah věstníku č. 1/2023
1. Specifické léčebné programy (SLP) odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období říjen – prosinec 2022
2. Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice
3. Informace o jmenování vedoucí pro NRL pro prašnost a mikroklima v pracovním prostředí a vedoucího pro NRC pro pesticidy SZÚ
4. Metodika dotačního programu „Rezidenční místa lékaři 2023 – Program č. 1“
4a. Příloha č. 1 – Výše dotace na základní kmen RM 2023
4b. Příloha č. 2 – Žádost o poskytnutí dotace na základní kmen RM 2023
4c. Příloha č. 3 – Manuál k vyplnění online žádosti o dotaci na základní kmen RM 2023
4d. Příloha č. 4 – Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na základní kmen RM 2023
5. Metodika dotačního programu „Rezidenční místa lékaři 2023 – Program č. 2“
5a. Příloha č. 1 – Výše dotace na vybrané lékařské obory RM 2023
5b. Příloha č. 2 – Formuláře pro online žádost o poskytnutí dotace
5c. Příloha č. 3 – Manuál k vyplnění online žádosti o dotaci na celé specializační vzdělávání
5d. Příloha č. 4 – Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místo
6. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu AUTOPTICKÝ LABORANT
7. Oznámení Ministerstva zdravotnictví o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
8. Metodický pokyn, kterým se stanoví jednotná pravidla pro přípravu vzdělávacího programu a průběh specializačního vzdělávání dle zákona č. 96/2004 sb. pro akreditovaná zařízení, pověřené organizace a účastníky specializačního vzdělávání
9. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č.4/2023/OLZP o stanovení obchodní přirážky za distribuci a výdej léčivých přípravků hrazených podle § 32c zákona č. 48/1997 Sb.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?