S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Věstník 1/2005

Vytvořeno: 13. 3. 2008 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

METODICKÁ OPATŘENÍ

17. Postup stanovení PEL a NPK-P látek neuvedených v nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném znění

1. Používání omezovacích prostředků u pacientů v psychiatrických zařízeních České republiky

2. Postup zdravotnických zařízení při poskytování zdravotní péče související s utajeným porodem

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Vzdělávací programy pro specializace zubních lékařů

2. Stanoviska Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky

3. Seznam zdravotnických zařízení, kterým byl vydán souhlas Ministerstva zdravotnictví ke zřízení tkáňové banky k 31. 12. 2004

4. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

5. Sdělení Redakce Věstníku MZ

6. Rejstřík 2004

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?