S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Věstník 1/1999

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Zprávy a sdělení

1. Seznam obecně závazných předpisů a směrnic (instrukcí) vydaných v resortu Ministerstva zdravotnictví a týkajících se činnosti okresních úřadů a obcí k 31.12.1998

2. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

3. Rozšíření činnosti a změna názvu národní referenční laboratoře ve Státním zdravotním ústavu

4. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva – doplnění

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?