S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Veřejné jednání k projednání návrhu novely zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která se týká hluku a vibrací – Pozvánka pro veřejnost

Vytvořeno: 14. 6. 2013 Poslední aktualizace: 14. 6. 2013

Na základě zaslaných připomínek ze stran k veřejnosti k návrhu novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, části, která se týká hluku a vibrací, svolává Ministerstvo zdravotnictví ČR veřejné jednání k jejich projednání.

Veřejné jednání se bude konat ve čtvrtek dne 20. června 2013 od 10:00 hodin v zasedací místnosti č. 281 Ministerstva zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.