S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Veřejná výzva k výběru expertních posuzovatelů v oblasti oceňování zdravotnické techniky

Vytvořeno: 9. 8. 2011 Poslední aktualizace: 9. 8. 2011

Výzva k výběru expertních posuzovatelů v rámci Integrovaného operačního programu oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

MZ ČR vyhlašuje veřejnou výzvu k výběru expertních posuzovatelů na vypracování posudků, které se budou týkat oceňování zdravotnické techniky projektův rámci Integrovaného operačního programu oblasti intervence 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví.
 
Expertní posuzovatel vypracuje stanoviska k cenám zdravotnické techniky v rámci posuzování zadávací dokumentace, návrhů smluv, dodatků ke smlouvám a kontrole monitorovacích zpráv u projektů financovaných z IOP.
 
Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výzvu k výběru expertů z následujících oblastí:
– pro projekty zaměřené na pořízení zdravotní techniky v oblasti prevence nozokomiálních infekcí (infekce, které vznikají v souvislosti s poskytováním nemocniční, ambulantní a následné péče – interakce zdravotní péče, zejména se jedná o pořízení přístrojů pro dekontaminaci vzduchu, mycích a dezinfekčních automatů, sterilizátorů, praček a sušiček, sprchových vozíků, matrací, vozíků atd.) a
– pro projekty zaměřené na pořízení rehabilitační techniky.
 
Hodinová sazba za vypracování expertního stanoviska je stanovena ve výši 800 Kč/hod a maximálně 4 000 Kč/stanovisko, vyplacená odměna jednomu posuzovateli nepřekročí částku ve výši 249.000 Kč bez DPH.
 
Všichni zájemci o posuzování cen zdravotnické techniky musí být zaregistrování v databázi hodnotitelů ve fázi realizace pro oblast intervence 3.2 IOP. Do této databáze jsou zájemci zařazeni na základě zaslání vyplněného dotazníku (viz. Příloha 1) a strukturovaného životopisu na adresu iop@mzcr.cz, do předmětu uveďte Dotazník pro expertní posuzovatele na oceňování zdravotnické techniky. Z této databáze jsou hodnotitelé na základě profesního zaměření a zkušeností vybráni Odborem evropských fondů.
 
Tento projekt technické pomoci 6.1 fáze Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Přílohy