Veřejná soutěž na výběr podnájemce do nebytových prostor v rámci projektu Pacientský hub

Vytvořeno: 10. 10. 2022 Poslední aktualizace: 10. 10. 2022
Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 10. října 2022 veřejnou soutěž na výběr podnájemce do nebytových prostor v rámci projektu Pacientský hub, projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky, reg. číslo ZD‑PDP3-001, financovaného z fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014‑2021 z programu Zdraví.

Hlavní termíny soutěže:

Vyhlášení veřejné soutěže: 10. října 2022

Začátek soutěžní lhůty: 11. října 2022

Konec soutěžní lhůty: 9. listopadu 2022

Hodnoticí lhůta: 9. prosince 2022

 

Do veřejné soutěže vypsané dne 29. srpna 2022 nebyli přihlášeni žádní zájemci. Ministerstvo zdravotnictví z toho důvodu vyhlašuje soutěž v novém termínu. Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v přiložené Výzvě.

Přílohy