Veřejná konzultace o finančních prostředcích EU v oblasti investic, výzkumu a inovací, malých a středních podniků a jednotného trhu

Vytvořeno: 18. 1. 2018 Poslední aktualizace: 18. 1. 2018

Dovolujeme si informovat o tom, že ze strany Evropské komise byla zahájena veřejná konzultace k tématu „Public consultation on EU funds in the area of investment, research & innovation, SMEs and single market“
s termínem pro zasílání příspěvků do 8. 3. 2018.

Další informace o veřejné konzultaci jsou k dispozici na této adrese.