S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Veřejná konzultace k prioritám programu EU pro zdraví (EU4Health)

Vytvořeno: 7. 7. 2021 Poslední aktualizace: 7. 7. 2021

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci zaměřenou na tematické priority a strategické směřování programu EU pro zdraví (EU4Health).

Účelem této konzultace je získat zpětnou vazbu od zainteresovaných stran ohledně toho, jaké priority by měly být z programu primárně podporovány. Získanou zpětnou vazbu Komise využije při přípravě ročního pracovního programu na rok 2022.

Jakékoliv navrhované priority musí reflektovat obecné a specifické cíle programu EU4Health, které jsou popsány na str. 12-14 Nařízení (EU) 2021/522 o EU4Health.

Veřejná konzultace je otevřená do 31. července 2021 prostřednictvím následujícího odkazu:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/targetedStakeholderConsultationEU4health