Validační aplikace Tečka

Vytvořeno: 18. 12. 2023 Poslední aktualizace: 29. 12. 2023

Země EU se v rámci usnadnění cestování rozhodly zavést společný digitální EU COVID certifikát. Někdy také označovaný jako Covid Pas, Digital Green Certificate, Digitální COVID certifikát, nebo také Certifikát či Digitální zelený certifikát. Tento certifikát je vydávaný od 1. 7. 2021 a používá se i pro prokazování absolvování testu, očkování, či prodělaného onemocnění uvnitř jednotlivých států. V jiných než EU státech záleží na podmínkách jednotlivých států.

Principem bezpečného a průkazného prokazování se certifikáty, jsou dvě aplikace – jedna obsahující QR kód (z certifikátu) a druhá, která kód přečte a ukáže, jestli jsou očkování, či test na covid-19 provedeny v požadovaném intervalu – buď dle pravidel přeshraničního pohybu, nebo v rámci vstupu do prodejen, provozoven, na kulturní či sportovní akce apod. Totéž platí u prodělaném onemocnění.

Tečka

Je to aplikace, v které je QR kód zobrazovaný. K dispozici je v App Store a v Google Play.

Aplikace aktualizuje svoje parametry – validační pravidla a podpisové certifikáty států EU cca každých 24 hodin. 

Do Tečky lze nahrát více certifikátů (např. členů rodiny), a to tím, že daný certifikát stáhnete na ocko.uzis.cz, nebo můžete naskenovat QR kód z certifikátu, který už máte stažený. Platnost certifikátu staženého v Tečce jde ověřit i bez přístupu k internetu. 

Obrázkový návod, jak aplikace Tečka a čTečka používat a nejčastější otázky a odpovědi najdete na ockodoc.mzcr.cz. 

Jak na to?

Stáhněte si aplikaci v App Store nebo Google Play), přihlaste se do ní a propojte ji z ISIN (systém, kde odběrová a očkovací místa informace o provedených testech a očkování ukládají). Jsou tři způsoby, jak to udělat, pokud se vám to nepovede intuitivně, popisujeme je v sekci Certifikáty. Jakmile Tečku s ISIN propojíte, uvidíte v aplikaci vaše certifikáty, případně certifikáty osob, které jste do Tečky přidali stejným způsobem, jako vaše.

Jaké typy certifikátů umí Tečka zobrazit?

Tečka umí uložit certifikát o:

  • ukončeném očkování,
  • negativním testu PCR nebo antigenním,
  • o prodělaném onemocnění,
  • o kontraindikaci k očkování.

Více o těchto certifikátech a jejich platnosti se dozvíte v sekci Certifikáty.

Prokazování specifických pravidel při překročení hranic

Pokud vstupujete do ČR, v Tečce pod seznamem certifikátů klikněte na oranžový pruh, kde vidíte, pro jako zemi je nyní Tečka při kontrole validována. Srolujte až dolů a zadejte zemi, do které cestujete. Pokud vás nyní budou kontrolovat, Tečka bude reagovat dle podmínek pro překročení hranic ČR.

Pokud cestujete z ČR do jiné země, musíte si nastavit v oranžovém pruhu zemi, do které cestujete. Jedině tak bude certifikát validovaný v Tečce podle pravidel dané země. Nicméně při kontrole jako takové budou příslušní kontroloři používat vlastní čTečky a nikoli barvy na Tečce. Pro případ, že by se pravidla do dané země měla na poslední chvíli měnit, doporučujeme sledovat situaci na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Máte s aplikací technický problém, nebo potřebujete obrázkový návod ke stažení aplikace či certifikátů do Tečky apod.? Odpovědi najdete na ockodoc.mzcr. Na stejném webu najdete nejčastější otázky a odpovědi k provozu aplikace.