S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

V Brně úspěšně proběhla expertní konference CZ PRES k onkologii. O této zásadní prioritě českého předsednictví debatovali odborníci z celé EU

Vytvořeno: 14. 7. 2022 Poslední aktualizace: 19. 7. 2022

V rámci českého předsednictví v Radě EU se do Brna na dva dny sjelo více než sto expertů z celé Evropy diskutovat o léčbě, prevenci a ochraně dat onkologických pacientů. Odborníci během panelových diskusí rozebrali především témata jako sítě národních komplexních onkologických center, onkologické registry, návrh nařízení o Evropském prostoru pro zdravotní data a včasná detekce a screening rakoviny.

„Během obou dnů jsme sledovali tři tematické bloky, které přímo navazují na Evropský plán boje proti rakovině a na cíle Mise EU proti rakovině. Debatovali jsme o implementaci konceptu komplexních onkologických infrastruktur v EU,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Odborníci dále řešili některé možné dopady projednávaného nařízení o Evropském prostoru pro zdravotní data a sekundární využití údajů o rakovině, včetně sdílení některých cenných národních příkladů. V neposlední řadě byla zvláštní pozornost věnována také revizi doporučení Rady ke screeningům onkologických onemocnění.

V rámci několika expertních bloků vystoupili i zástupci Evropské komise a WHO.

„Celou konferenci považuji za velmi úspěšnou a těším se na další jednání o doporučeních odborníků na zářijovém neformálním zasedání ministrů zdravotnictví v Praze,“ zdůraznil ministr Válek.


Odbor komunikace s veřejností
Bc. Eliška Machová, tisková mluvčí Ministerstva zdravotnictví pro české předsednictví, e-mail: eliska.machova@mzcr.cz