Uznávání odborných kvalifikací

Vytvořeno: 29. 1. 2020 Poslední aktualizace: 29. 1. 2020

Na základě Dohody o vystoupení, která vstupuje v platnost ke dni 1. února 2020, bude zachována stávající situace až do konce přechodného období, tj. do dne 31. prosince 2020, pokud nebude stanoveno jinak.

Nadále budou platit v současné době užívaná pravidla EU vycházející ze směrnice č. 2005/36/ES, o odborných kvalifikacích, během přechodného období, tj. do dne 31. prosince 2020. Předmětná směrnice je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Budoucí vztahy, a tím i postupy uznávání kvalifikací, se budou řídit dohodou o budoucích vztazích, která bude v průběhu přechodného období sjednána. V dané oblasti uznávání odborných kvalifikací jsou konkrétně předmětem nastavení budoucích pravidel kvalifikace pro lékařská i nelékařská povolání.