S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Uznávání odborných kvalifikací

Vytvořeno: 29. 1. 2020 Poslední aktualizace: 29. 1. 2020

Na základě Dohody o vystoupení, která vstupuje v platnost ke dni 1. února 2020, bude zachována stávající situace až do konce přechodného období, tj. do dne 31. prosince 2020, pokud nebude stanoveno jinak.

Nadále budou platit v současné době užívaná pravidla EU vycházející ze směrnice č. 2005/36/ES, o odborných kvalifikacích, během přechodného období, tj. do dne 31. prosince 2020. Předmětná směrnice je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Budoucí vztahy, a tím i postupy uznávání kvalifikací, se budou řídit dohodou o budoucích vztazích, která bude v průběhu přechodného období sjednána. V dané oblasti uznávání odborných kvalifikací jsou konkrétně předmětem nastavení budoucích pravidel kvalifikace pro lékařská i nelékařská povolání.