Uznávání kvalifikací získaných mimo členské státy EU

Vytvořeno: 19. 7. 2020 Poslední aktualizace: 4. 8. 2020

UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ PRO OSOBY S DOSAŽENÝM VZDĚLÁNÍM MIMO ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE

Každý nelékařský zdravotnický pracovník, který získal vzdělání mimo Evropskou unii a který přichází vykonávat toto povolání na území České republiky, musí mít platné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o:

 
  1. povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou
    (§ 89 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.) nebo

  2. uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
    (§ 85b zákona č. 96/2004 Sb.) podmíněné vykonáním aprobační zkoušky nebo

  3. uznání způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka
    (§ 85a zákona č. 96/2004 Sb.) podmíněné ověřením znalosti českého jazyka