S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Upřesnění termínů a povinností k Dotačnímu programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií covid-19

Vytvořeno: 27. 5. 2021 Poslední aktualizace: 27. 5. 2021

Poskytovatelé zdravotních služeb, jejichž zřizovatelem je kraj, hlavní město Praha:

do 25. 2. 2022

Odevzdání závěrečné zprávy o realizaci projektu

do 25. 2. 2022

Finanční vypořádání dotace

do 25. 2. 2022

Odevzdání formuláře finančního vypořádání


Pozn.: Poskytovatelé sociálních služeb, jejichž zřizovatelem je kraj nebo hlavní město Praha nezasílají žádné podklady na MZ a případné vratky odevzdávají na účet kraje.

 

Poskytovatelé zdravotních služeb, jejichž zřizovatelem je obec (vč. městské části hl. m. Prahy):

do 15. 2. 2022

Odevzdání závěrečné zprávy o realizaci projektu (na MZ)

do   5. 2. 2022

Převedení případné vratky dotace na účet obce

do 25. 2. 2022

Odevzdání formuláře finančního vypořádání (na MZ)

 

 

Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří nemají zřizovatele: 

do 15. 2. 2022

Odevzdání závěrečné zprávy o realizaci projektu

do 15. 2. 2022

Finanční vypořádání dotace

do 15. 2. 2022

Odevzdání formuláře finančního vypořádání