S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Upřesnění oblastí podpory otevřené výzvy pro bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy

Vytvořeno: 28. 6. 2019 Poslední aktualizace: 28. 6. 2019

Dne 24. dubna 2019 byla zveřejněna první otevřená výzva pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Bilaterálních ambicí programu Zdraví financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

S ohledem na to, že jedním z cílů této výzvy je navazování partnerství pro společnou realizaci projektů v rámci programu Zdraví Fondů EHP 2014-2021, dovolujeme si níže upřesnit oblasti podpory bilaterální výzvy ve vztahu k zaměření plánovaných otevřených výzev na projekty programu Zdraví.

Podpora bilaterálních iniciativ směřuje do třech tematických oblastí, které odpovídají oblastem podpory programu Zdraví:

1.         Prevence duševních onemocnění u dětí;

2.         Opatření zaměřená na sekundární prevenci přenosných a nepřenosných nemocí obyvatel sociálně vyloučených lokalit, zejména Romů;

3.         Posílení role pacientů a pacientských organizací.

Jak je již známo z Předběžného oznámení připravovaných Otevřených výzev – viz Příloha Přehled oblastí podpory Programu, nadcházející výzvy pro předkládání žádostí o grant do Programu Zdraví budou v oblasti podpory „2. Opatření zaměřená na sekundární prevenci přenosných a nepřenosných nemocí obyvatel sociálně vyloučených lokalit, zejména Romů“ specificky zaměřeny na následující dvě témata:

1. Opatření na omezení výskytu přenosných a nepřenosných nemocí obyvatel sociálně vyloučených lokalit, zejména Romů;

2. Opatření zaměřená na diagnostiku a včasné rozpoznání příznaků demence.

Přehled oblastí podpory Programu se specifikací podporovaných aktivit je uveden v příloze.

V případě zájmu o realizaci bilaterálních iniciativ, doporučujeme stanovené tematické zaměření zohlednit i při přípravě žádostí o grant na bilaterální iniciativy.

Úplný text výzvy spolu s Pokyny pro žadatele a konečné příjemce naleznete na této stránce.

Přílohy